Effect of Facebook

Effect of Facebook...
.
.
Teacher:" Batao Parle-G par Jo
Green dot bana
hota hai Uska kya matlab hota hai.. ??
.
.
.
.
.
. .
Student:" Sir iska matlab hai Ki Parle
sahab abhi Online hain.. :p
Powered by Blogger.