Ramdev Wali Bimari

ਉਹ ਅੱਖ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ,
ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ,
.
.
.
.
.
.
ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਾ ,
ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ.....!
Powered by Blogger.